Home

ลงทะเบียนใช้งาน
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 กระทู้แสดงความคิดเห็นยอดนิยม
ทดสอบการแสดงความคิดเห็น 16-09-2010 03:52:14 admin
ความร่มรื่น 22-08-2011 07:27:36 มุมมอง
ฝากให้ครูศูนย์อ่านแก้เซ็ง 15-09-2011 11:23:17 ผู้ปกครอง
ความห่วงใย 22-09-2010 07:30:28 narumol
ฝากให้คิด 13-09-2011 12:27:49 คนเทศบาล
น้ำท่วม ครับ 14-10-2011 04:28:52 ไอ้บ่าวกุ้ย
ตลาดน่าซื้อ 02-09-2011 02:55:34 ไอ้บ่าวกุ้ย
เอาคุณครูของหนูคืนมา 09-10-2011 15:36:18 ผู้ปกครอง
รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหาร

              ด้วยเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา ( นักบริหารงานประปา  ระดับ 7 ) สังกัด กองการประปา เทศบาลตำบลธงธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการนมแม่

                ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมการติดตามโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ที่ ตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2555

                    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลธงธานี ร่วมกับโรงพยาบาลธวัชบุรี จัดทำโครงการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน แกนนำ ปู่ ย่า ตายาย ที่เลี้ยงลูกหลาน และให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามวัตถุประสงค์ของตำบลแม่ที่ต้องการเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธงธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

                  ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ฉะนั้น อาศัยอำนาจามความใน ข้อ 98(6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ประกาศกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

          ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา นั้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ขับเคลื่อนโดย projector-lamp | Exchange Hosting Valid XHTML and CSS.