Home

ลงทะเบียนใช้งาน
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 กระทู้แสดงความคิดเห็นยอดนิยม
ความห่วงใย 22-09-2010 07:30:28 narumol
ทดสอบการแสดงความคิดเห็น 16-09-2010 03:52:14 admin
ความร่มรื่น 22-08-2011 07:27:36 มุมมอง
เอาคุณครูของหนูคืนมา 09-10-2011 15:36:18 ผู้ปกครอง
ฝากให้คิด 13-09-2011 12:27:49 คนเทศบาล
ตลาดน่าซื้อ 02-09-2011 02:55:34 ไอ้บ่าวกุ้ย
น้ำท่วม ครับ 14-10-2011 04:28:52 ไอ้บ่าวกุ้ย
ฝากให้ครูศูนย์อ่านแก้เซ็ง 15-09-2011 11:23:17 ผู้ปกครอง
การดำเนินกิจกรรมประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

   ในระหว่างวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลธงธานีได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี ๒๕๕๗  โดยจัดการออกประชาคมระดับหมู่บ้าน  พร้อมทั้งมีกิจกรรม เพื่อร่วมออกให้บริการพี่น้องประชาชน  ดังนี้  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ / รับชำระภาษี  / ตรวจสุขภาพ / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้นำชุมชน  ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่  ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้เทศบาลรับปัญหาเข้าไปแก้ไข

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาล

   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาล ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาล

    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาล  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
กำหนดวันเวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลธงธานี

    กำหนดวันเวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...
 
นพเก้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 22

   เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลธงธานีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานพเก้าสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ณ โรงเรียนบ้านธวัชบุรี  และเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  โดยมีหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ขับเคลื่อนโดย projector-lamp | Exchange Hosting Valid XHTML and CSS.